Gizlilik Politikası
(web sitesi – 7 Nisan 2016 tarihli 6698 sayılı kanun)

Talep edilen veriler merkezi Floransa’da bulunan Expo Italia Srl tarafından Segantini n.34, (Vergi Kodu KDV 0469704048 – sertifikalı e-posta adresi: expoitalia@pec.biodermogenesi.it, iletişim numarası: 0557875341, e-posta adresi: info @ biodermogenesi.com), Kişisel Veri Sahibi.

Biodermogenesi® terapötik programları hakkında bilgi ve tavsiye sağlamak amacıyla, yürürlükteki mevzuat (7 Nisan 2016 tarihli 6698 sayılı kanun) uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, dijital iletişim göndermek (veya iletişim bilgileri belirtilmişse kağıt tabanlı ve / veya telefonculuk) ve sözleşme ve yasal yükümlülüklere uymak (işlemenin amacı).

Expo Italia Srl yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kimlik verilerini işleyecektir; bu nedenle, bilgilerin açıklanması ve talep edilen hizmetin olası teslimatı ile devam etmek için veriler gereklidir. İşlemenin yasal dayanağı, sözleşme öncesi tedbirlerin ve bunlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sonuçlanan herhangi bir sözleşme ilişkisinin yerine getirilmesidir. Bu ilişkiyle ilgili anlaşmazlıklarda yasal dayanak, Veri Sahibinin savunma hakkı için meşru menfaatidir.

Kişisel verilerin işlenmesi, toplama, kayıt, organizasyon, yapılandırma, depolama, işleme, adaptasyon veya modifikasyon, çıkarma, seçim, danışma, kullanım, iletim yoluyla iletişim veya diğer sağlama türlerini, karşılaştırma veya arabağlantı, sınırlama, iptal işlemlerini içerecektir. ya da bunların yok edilmesi. Veri işleme, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gizliliğini garanti altına almaya uygun elektronik, bilgisayar ve telematik araçların yardımıyla gerçekleştirilecektir.

Veriler tarafımızdan kağıt, manyetik ve telematik formatta işlenerek güvenliğini sağlamaya uygun araçlar yardımıyla işlenecek ve Kişisel Veri Tutucunun veri tabanında saklanacaktır.

Kişisel bilgilerin sağlanması yasal bir yükümlülük oluşturmaz, bu tür bilgilerin verilmesinin reddedilmesi durumunda Expo Italia Srl talep edilen bilgi ve tavsiyeyi sağlayamaz.

Kişisel veriler yalnızca Kişisel Veri Sahibi tarafından atanan özel olarak eğitilmiş kişiler tarafından işlenir.

Kişisel veriler, erişim hakkının yürürlükteki mevzuat tarafından tanındığı tüm kişilere (alıcılara) ve yasal yükümlülüklerle (örneğin Garantör, Kamu Otoriteleri) ilgili amaçlarla ve ayrıca toplumumuz tarafından işleme atanan çalışanlara iletilebilir. Ayrıca, 7 Nisan 2016 tarihli 6698 sayılı kanun uyarınca Veri İşlemcisi olarak atanacak olan web sitesini ve işletimi için gerekli hizmetleri yönetmekle görevli BT uzmanlarına ve konularına da iletilebilirler. Veri İşlemcilerin listesi Expo Italia Srl merkez ofisinde bulunabilir. Kişisel veriler açıklanmayacaktır.

Kişisel veriler İtalya’da ve her durumda Avrupa Birliği içinde bulunan sunucularda saklanır. Her neyse, aşağıda imzası bulunan Veri Sahibinin gerekirse sunucuları AB dışına taşıma hakkına sahip olacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda, bundan sonra AB üyesi olmayan verilerin aktarımının yürürlükteki yasal hükümlere ve AB 2016/679 Yönetmeliği’nin 44. ve sonraki hükümlerine uygun olarak gerçekleşmesini sağlamaktadır.

7 Nisan 2016 tarihli 6698 sayılı kanun uyarınca, ilgili bir Taraf olarak aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz:
a) Veri Sahibinden kişisel verilerinizin işlendiğine veya işlenmediğine dair onay alma ve eğer öyleyse kişisel verilere ve bilgilere erişim hakkı (örneğin, işlemin amaçları, söz konusu kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin aktarıldığı veya iletileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, saklama süresine, haklarına, İlgili Taraftan toplanmadığı takdirde verilerin otomatik bir karar verme sürecinin varlığına, vb.)
b) Hatalı olduğu durumlarda, kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve aynı zamanda işlemenin amaçlarıyla ilgili olarak her zaman eksik olduğu kabul edilen verilerin entegrasyonunu elde etme hakkı; Madde 7
c) Veri silme hakkı (“unutulma hakkı”);
d) Maddede öngörülen hallerde işlemi sınırlama hakkı;
e) Madde uyarınca veri taşınabilirliği hakkı;
f) İşlemi reddetme hakkı;
g) işlemenin yasal dayanağının rıza edildiği durumlarda, iptal işleminden önce verilen rızaya dayalı olarak işlemenin yasallığına halel getirmeksizin herhangi bir zamanda rızayı geri çekme hakkı.

Veri Sahibi otomatik olarak karar alma süreçlerini benimser; 7 Nisan 2016 tarihli 6698 sayılı kanun, ilgili Taraf için geçerlidir.

İlgili Taraf ayrıca, mümkünse, Veri Sahibinin verileri Üçüncü Bir Ülkeye veya Uluslararası bir kuruluşa aktarma niyetinden ve Komisyon tarafından bir yeterlilik kararının varlığından ya da yokluğundan haberdar olma hakkına sahiptir. Sanat uyarınca transfer olayı uygun garantilere yapılan referans ve bu tür verilerin bir kopyasını veya bunların sunulduğu yeri elde etme yollarını ifade eder.

Yukarıda belirtilen tüm haklar, Veri Sahibine gayri resmi bir istek gönderilerek kullanılabilir (örneğin, e-posta veya telefon yoluyla bizimle iletişime geçerek).

Sonuç olarak, ilgili bir Taraf olarak, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz (7 Nisan 2016 tarihli 6698 sayılı kanun).

Kişisel veriler, yalnızca yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi ve yasaların getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kesinlikle gerekli olan süre boyunca saklanmalıdır (örneğin, bir ilişki kurulması durumunda, ilişki size verilinceye kadar basit bilgilerle sınırlıysa) sözleşmeye dayalı ilişki depolaması, sözleşmenin yürütülmesi ile ilgili süre ve ilgili idari, mali ve muhasebe yükümlülükleri ile sınırlıdır). Yukarıda belirtilen saklama süresini uzatabilecek anlaşmazlıklar bundan etkilenmez.
Daha sonra, kesinlikle gerekli süre geçtikten sonra, kişisel veriler silinecek veya anonim bir forma dönüştürülecek ve sadece istatistiksel amaçlar için kullanılacaktır.

Expo Italia Srl

 

ÇEREZ KULLANIMI

Çerez nedir?

Çerezler, bir siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza (veya İnternet taraması için etkinleştirilen diğer cihazlar, örneğin akıllı telefonlar veya tabletler) kaydedilebilecek bilgisayar dosyaları veya kısmi verilerdir. Genellikle bir çerez, çerezin kendisinden geldiği web sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (yani cihazınızda ne kadar kalacağını) ve genellikle rastgele oluşturulan benzersiz bir sayı olan bir değeri içerir.

Çerezleri ne için kullanıyoruz?
Web sitemizin kullanımını daha kolay ve daha kullanışlı hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Çerezler, gelecekteki web sitesi ziyaretlerinizi hızlandırmamıza yardımcı olmak için de kullanılabilir. Ayrıca çerezleri toplu anonim istatistikleri derlemek, trafik ve herhangi bir kullanıcı tanıma olmadan ziyaret edilen sayfalar hakkında bilgi almak için kullanırız.

Ne tür çerezler kullanıyoruz?

GEREKLİ
Bu çerezler sitemizin düzgün çalışması için gereklidir, kullanıcıların web sitemize göz atmalarına ve aynı oturum sırasında bir sayfaya geri dönerken önceki eylemleri (eklenen metinleri) saklama gibi özelliklerinden yararlanmalarını sağlar. Bu çerezler sizi bir birey olarak tanımlamaz. Bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesinin veya bölümlerinin görüntülenmesi etkilenebilir.

VERİM
Bu çerezler, ziyaret edilen bölümler, sitede geçirilen süre ve ortaya çıkan herhangi bir sorun, örneğin bir hata mesajı gibi bilgileri bize sağlayarak kullanıcıların web sitemizle nasıl etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu, web sitemizin performansını artırmamıza yardımcı olur. Bu çerezler sizi bir birey olarak tanımlamaz. Tüm veriler anonim olarak toplanır ve toplanır.

İŞLEVSELLİĞİ
Size daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim sunmak için, bu çerezler web sitemizin yaptığınız seçimleri hatırlamasına izin verir (örneğin seçilen dil veya bulunduğunuz bölge). Ayrıca kullanıcıların videoları görüntülemelerine ve bloglar, sohbet odaları ve forumlar gibi sosyal araçlarla etkileşimde bulunmalarına olanak tanır. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler, sağladığınız kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri içerebilir. Hangi bilgileri topladığımız, kullandığımız kullanım ve kimlerle paylaştığımız konusunda size her zaman şeffaf olacağız. Bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesinin performansı ve işlevselliği etkilenebilir ve sitenin içeriğine erişim sınırlı olabilir.

HANGİ ÇEREZLER KULLANILIR
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, sağladıkları hizmetleri sunmalarına izin vermek için bizim adımıza cihazınıza çerezler yerleştirebilecek çeşitli tedarikçilerden yararlanıyoruz. Bu çerezlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve bu çerezleri almamaktan kaçınmak için lütfen uygun tabloya bakın.
Sitemizi ziyaret ettiğinizde Üçüncü Taraf web sitelerinden veya alan adlarından çerezler alabilirsiniz. Kabul etmek isteyip istemediğinize karar verebilmeniz için bu çerezleri kullanılmadan önce tanımlamaya çalışıyoruz. Bu çerezlerle ilgili daha fazla bilgi, söz konusu Üçüncü Tarafın web sitesinde bulunabilir.

Çerezleri nasıl kontrol edebilir veya silebilirim?

Çoğu internet tarayıcısı başlangıçta çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Çerezleri engellemek veya cihazınıza çerez gönderilmesi konusunda sizi uyarmak için bu ayarları değiştirebilirsiniz. Çerezleri yönetmenin birkaç yolu vardır; tarayıcınızın ayarlarını nasıl değiştireceğinizi veya değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın kullanım kılavuzuna veya yardım ekranına bakın.
Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakırsanız, sitemizdeyken deneyiminizi etkileyebilir, örneğin web sitemizi ziyaret ettiğinizde belirli bölümleri ziyaret edemeyebilir veya kişiselleştirilmiş bilgiler alamayabilirsiniz.
İnternet sitelerini (örneğin, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, vb.) Görüntülemek ve bunlara erişmek için farklı cihazlar kullanırsanız, her cihazdaki her tarayıcının çerez tercihlerinizi yansıtacak şekilde ayarlandığından emin olmanız gerekir.

Ek spesifik bilgiler

Oturum / Geçici – Web sitesinden ayrıldığınızda bu çerezler cihazınızdan silinir.
Kalıcı / Kalıcı – Web sitesinden ayrıldığınızda bu çerezler cihazınızdan silinmez. Cihazınızda daha uzun süre kalırlar.
Analitik / İzleme – Nereye gittiğiniz ve web sitemizde ve diğer web sitelerinde ne yaptığınız hakkında anonim / toplu bilgiler sağlar.

Google Analytics
Google Analytics hakkında bilgi için burayı tıklayın


Tarayıcıyı yapılandırarak çerezleri devre dışı bırakma
Firefox’ta çerezleri devre dışı bırakma
Chrome’da çerezleri devre dışı bırakma
Internet Explorer’da çerezleri devre dışı bırakma
Safari’de çerezleri devre dışı bırakma
Opera’da çerezleri devre dışı bırakma


Belirli Üçüncü Taraf hizmetlerinden gelen çerezleri devre dışı bırakma
Google hizmetleri
Facebook
Twitter
Üçüncü Taraf çerezlerinin genel yönetimi
http://www.youronlinechoices.com/tr/

Bilgi

BIODERMOGENESI® EXPO ITALIA s.r.l.'nin tescilli ticari markasıdır.

Floransa (İTALYA)

İletişim bilgileri

E-posta infotr@biodermogenesi.com

VAT 04697040485

Bizi takip edin
FacebookFacebookYoutube